Milliy o'quv dasturining asosiy maqsadlaridan biri barkamol shaxsni tarbiyalash, uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishdir. Jamiyatning jadal rivojlanishi ta'lim jarayoni texnologiyalari va uslublariga o'zgartirishlar kiritishni taqozo etmoqda. Ta'lim muassasalari bitiruvchilari o'zgaruvchan zamonaviylik tendentsiyalariga tayyor bo'lishi va rivojlangan davlatlar tajribasidan o'rganishga harakat qilishi kerak. Har qanday yangilik o'z tatbiqini texnologiya orqali topadi. Shunday qilib, innovatsion texnologiyalar - bu faoliyatning turli sohalarida taraqqiyotni va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirishning metodologiyasi va jarayoni. Ushbu ilmiy dasturni tuzishda asosan chet el adabiyoti ma'lumotlari kiritilgan. Bu talabalarga farmatsevtika faoliyati sohasidagi olgan bilimlarini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Kalit so`zi: review

Tricco_JCE_art_and_science_SRs.pdfTricco_JCE_art_and_science_SRs.pdf